Formularz rejestracji

Zakwaterowanie
 
ZGŁOSZENIE PODOPIECZNEGO
Płeć dziecka *
 
Imię dziecka *
Nazwisko dziecka *
Gmina *
Data urodzenia *
PESEL *
Telefon rodzica *
E-mail rodzica *
Ulica i numer *
Kod pocztowy * Miejscowość *
Województwo
Kraj *
 
Dane rodzica / opiekuna prawnego
Imię i nazwisko *
Telefon 2
 
Status podopiecznego
 
Informacje dodatkowe
O projekcie dowiedzieliśmy sięSpecjalna dieta - prosimy o wypełnienie, jeśli dziecko potrzebuje specjalnej diety lub z powodów zdrowotnych nie może jeść określonych produktów
Informacje o funkcjonowaniu dziecka oraz inneinformacje istotne i pomocne podczas wyjazdu
Czy na Wioskę wyjeżdżają przyjaciele / rodzina Waszego dziecka? Jeśli tak, to czy mają być razem w pokoju / tipi?
Pamiętajcie, że nie zawsze rodzeństwo chce razem mieszkać, czasem dzieci lepiej się bawią będąc w oddzielnych grupach!
 
Zestawienie opłat
 
Forma płatności
Wybierz formę płatności  
 
Termin alternatywny